Hvem?

 

Intro: Hvem benægter Holocaust?

Holocaust-benægtelse ses både i Danmark og i udlandet. Nogle af de personer, der benægter Holocaust, har dog større betydning end andre, bl.a. fordi de er dygtige til at få taletid i medierne. Nogle benægtere er så besatte af deres benægtelse, at de har oprettet benægter-hjemmesider, mens andre benægtere er direktører eller talsmænd for organisationer, der benægter Holocaust.

Dedikeret til Holocaust-benægtelse

Det internationale benægternetværk består af en lang række danske og udenlandske benægtere. De spiller forskellige roller og har større eller mindre indflydelse og mulighed for at få taletid i medierne. Fælles for dem alle er dog, at de i et eller andet omfang benægter Holocaust. Som du kan læse dig til andre steder på websiden, er der dog stor forskel på, hvordan man gør det, hvor intenst og dedikeret, man benægter, og ikke mindst hvor længe, man har gjort det. En benægter som Daniel Carlsen er et af de yngste led i netværket, mens benægtere som David Irving og Mark Weber nærmest har dedikeret deres liv til at benægte Holocaust.

Meget mere end enkeltpersoner

Men benægter-netværket er meget mere end dets enkeltpersoner. Det er også de forummer og websider, hvor Holocaust-benægternes tekster og kommentarer findes. Websiderne krydshenviser til hinanden, og derfor spredes ensartede meninger og adgangen til tekster med stor hastighed. Fordi Holocaust-benægterne altid vil få taletid i medierne – om ikke andet med henvisning til deres ret til ytringsfrihed – er det vigtigt at være opmærksom på, hvem eller hvor udsagnet kommer fra.

Danske benægtere – oversigt

I denne liste finder du de danske Holocaust-benægtere, der har størst indflydelse i Danmark. Selvom alle personerne benægter Holocaust i et eller andet omfang, har nogle personer og netværk større indflydelse end andre, fx ved at markere sig markant i medierne. Derfor er listen forsøgt organiseret, så dem, der står øverst, er de mest centrale i Holocaust-benægternes hjemlige netværk.

 

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning (DSFHF)

Det største danske benægternetværk kalder sig Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning (DSFHF) og blev stiftet i efteråret 1997 med det formål ”systematisk at sprede kendskabet til revisionismen”, stoppe ”undertrykkelse af den fri forskning” og gøre opmærksom på ”statsstøttede løgne”. Ifølge selskabet fortælles “løgnen om Holocaust” af bl.a. massemedier, politikere, universitetsansatte og skolelærere. Selskabets stiftere kommer først og fremmest fra miljøet omkring det nu opløste parti Fælleslisten mod Indvandringen. 
 

Succesrig start

Medlemmerne af det nystiftede selskab havde en vis succes med at komme i medierne med deres budskab de første par år. De fik læserbreve optaget i forskellige aviser, blev interviewet i et direkte talkshow på TV2 med Reimer Bo som vært og skabte skandale på Københavns Universitet ved at sætte sig på spørgerunden efter en forelæsning om jødeudryddelserne. Her hævdede de bl.a., at jøderne selv bar en del af skylden for deres tab under 2. Verdenskrig, fordi de havde erklæret krig mod Tyskland og i øvrigt blot kunne være rejst, at oplysninger om Auschwitz ikke var korrekte, og at fx kommandanten i Auschwitz havde skrevet sine erindringer under tortur mv. Selskabet fik dog hurtigt ry for ekstremisme, og herefter var det svært at få adgang til medierne.
 

Akademisk jargon

Selskabet tilhører den kategori af benægtere, som med mere eller mindre held forsøger at fremstå som seriøse forskere/videnskabsmænd. Det betyder bl.a., at DSFHF i sin kommunikation lægger stor vægt på danske og udenlandske benægteres titler og akademiske uddannelser (dog er ingen af selskabets repræsentanter selv uddannede inden for faget historie, på trods af at det er selskabets erklærede formål at ”opretholde den tradition for kildekritisk historieforskning, som har haft så mange udmærkede repræsentanter i Danmark”).
 
Selskabets forsøg på at fremstå akademisk kommer bl.a. til udtryk ved det officielt klingende navn, afholdelse af symposier (i stedet for bare møder) med udenlandske gæstetalere, der fremstilles som yderst kompetente og prominente. På de centrale tekster på DSFHF’s webside, er der desuden flittig brug af noteapparat, fremmedord og statistikker.
 

DSFHF stjæler webside-design

I 2002 lancerede DSFHF en hjemmeside med adressen www.holocaustuddannelse.dk. Den angav at ville undervise i ”de uklare og videnskabeligt uforståelige aspekter af Holocaust”. Problemet med den side var, at det daværende Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier kort forinden havde lanceret en undervisningswebside om Holocaust, rettet mod elever på ungdomsuddannelserne og studerende, på den næsten identiske adresse www.holocaust-uddannelse.dk. Det var med andre ord kun en bindestreg i URL-adressen, der adskilte de to hjemmesiders adresse.
 
De øvrige grafiske elementer, informationsstrukturen og farverne på de to websider var stort set ens, ligesom teksterne på de to åbningssider var bemærkelsesværdig enslydende. Der var imidlertid den afgørende forskel på de to websider, at hvor den ene var resultatet af to specialestuderendes arbejde med at formidle den historiske begivenhed Holocaust i et samarbejde med Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, var den anden hjemmesides budskab, at Holocaust aldrig har fundet sted, men blot er en statsstøttet myte. Efter en del juridisk tovtrækkeri blev DSFHF frakendt retten til domænenavnet http://www.holocaustuddannelse.dk og antog i stedet domænenavnet http://www.holocaust.nu, men beholdt layoutet, som organisationen imidlertid på eget initiativ skiftede i 2004. 
 

Ny strategi: Direkte kontakt til elever

Med tiden er DSFHF blevet mere og mere direkte og opsøgende med deres budskab. I 2004 lancerede DSFHF fx et nyt ”undervisningsmateriale”. Det var en rejsevejledning med titlen ”Når I besøger Auschwitz”, henvendt til danske skoleelever og studerende. Selskabet nøjedes ikke med at lægge vejledningen på nettet, men sendte den direkte til elevrådsformænd og skolesekretærer landet over. Sidenhen er proceduren med at tage direkte kontakt til elver blevet gentaget flere gange – ofte i forbindelse med afholdelsen af Auschwitz-dag, den årlige mærkedag for Holocaust og andre folkedrab.

Christian Lindtner

Uddannet dr.phil. og tidligere lektor ved Københavns Universitet ved Institut for Orientalsk Filologi, hvorfra han blev afskediget 1992. Lindtner fremhæves på den danske benægter-webside www.holocaust.nu som en af de vigtigste ”revisionister” herhjemme. 

Lindtners fremtrædende position skyldes bl.a., at han har en akademisk titel og har udgivet både bøger og artikler samt undervist på Københavns Universitet. Lindtners akademiske titel og udgivelser er dog på ingen måde relateret til historie eller Holocaust-studier, men derimod indisk filologi (sprogvidenskab) og religion.

 
Christian Lindtner. © Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Christian Lindtner
Spørger man, hvordan de horrible påstande om Holocaust og dets omfang begrundes, får man aldrig præcise svar! Videnskabelige spørgsmål fordømmes gerne som “antisemitisme”. Dette er utvivlsomt en meget uklog “forskningspolitik” på længere sigt.”
Christian Lindtner i indlægget “Se selv! Tænk selv!”

Han er den benægter, som har haft størst held med at komme til orde i de danske medier, og han har bl.a. fået trykt flere indlæg i danske aviser, herunder ”Holocaust i et nyt lys” og ”Encyklopædi lyver” i Berlingske Tidende i 1998. Især førstnævnte indlæg skabte stor debat, og avisen måtte efterfølgende beklage, at det var blevet trykt. Siden da er det så vidt vides ikke lykkedes ham at få optaget indlæg i danske aviser, men han har været meget produktiv på nettet og er blevet interviewet i andre sammenhænge, bl.a. i Politiken og på P1. 

Christian Lindtner har ved flere lejligheder optrådt som taler ved diverse arrangementer for benægtere, oftest ved Dansk Selskab for Fri Historisk Forsknings arrangementer.
Du kan se hans tale ved selskabets såkaldte symposium om den europæiske justits forfald her

En anden, mindre heldig medieoptræden var i 2004, da han under en hemmelig sammenkomst med en af de mest berømte/berygtede Holocaustbenægtere i verden, David Irving, optrådte i en tysk politiuniform foran Ekstra Bladets under cover-journalist Kåre Quist. Medieeksponeringen faldt ikke i god jord hos David Irving, og Lindtner er ikke længere velkommen til Irvings arrangementer.

Konferencen i Teheran

Lindtner deltog som den eneste dansker i en meget kontroversiel todages konference i Iran i 2006, “The International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust”. Konferencens formål var at diskutere, hvorvidt  nazisternes udryddelser af jøder under 2. Verdenskrig havde fundet sted og at give plads til synspunkter, der lovmæssigt er forhindret i Europa. Konferencen blev kritiseret voldsomt, bl.a. af FN, Vatikanet, Det Hvide Hus og Englands daværende premierminister, Tony Blair, og den blev af Boston Globe kaldt ”et forsøg på at skjule antisemitisme i akademisk sprog.”

En række kontroversielle personer fra benægtermiljøet deltog på konferencen, bl.a. det tidligere Ku Klux Klan-medlem David Duke, den franske benægter Robert Faurisson, den australske, tidligere fængslede – og flere gange dømte – benægter Fredrick Töben og indehaveren af Radio Islam, Ahmed Rami. Lindtner deltog med oplægget ”The Holocaust in Danish Media 1998-2006”.

Udelukket fra “det gode selskab”

Lindtners artikler går igen på flere benægter-websider, både udenlandske, som www.codoh.com og www.vho.org, og de danske www.patriot.dk og www.holocaust.nu, hvor 25 af hans artikler er tilgængelige. Det drejer sig bl.a. om ”Se selv! Tænk selv!”, ”Holocaust mellem tro og viden”, ”Nürnberg og de allieredes krigsforbrydelser” og ”6 mill. tallet besluttedes før krigen”.

I sine indlæg skriver Lindtner ofte om, hvor vanskeligt det er for revisionister at komme til orde i offentligheden, ligesom han gerne sætter sig selv i rollen som en udstødt, der i kraft af sine holdninger ikke længere har adgang til de akademiske cirkler. F.eks. skriver han i ”Holocaust mellem tro og viden”: ”Det chok blev endnu større, da jeg opdagede, at de få udenlandske forskere, der insisterede på en kildekritisk revision af den gængse viden om Holocaust, dermed udsatte sig for offentlighedens fordømmelse og forfølgelse.”

Ole Kreiberg

Ole Kreiberg er pressetalsmand for Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning – Danmarks største benægternetværk. Han er endvidere ejer og redaktør af den stærkt nationalistiske webside patriot.dk, der indeholder mange af de samme artikler som Dansk Selskab for Fri Historisk Forsknings webside, holocaust.nu. Kreiberg har tidligere været opstillet for det politiske parti Fælleslisten mod Indvandringen ved kommunalvalget i 1997, hvor han fik 99 stemmer i Lyngby-Tårbæk-kredsen.

”Gemen zionistisk propaganda…”

De tekster på patriot.dk, som Kreiberg selv har skrevet, er primært af racistisk karakter, hvilket understreges af titler som f.eks. ”En plan til skabelse af et etnisk homogent Danmark” og ”Betydningen af de etniske forskelligheder”, men på siden er også en række benægtende påstande om Holocaust. Han skriver fx i 2001 i et brev til daværende indenrigsminister Karen Jespersen: ”De [benægternes synspunkter om jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig, red.] er meget populære i den arabiske verden, og vi arbejder på højtryk for at få dem udbredt der, hvor de i øvrigt modtages med kyshånd af både de politiske ledere og den akademiske elite. Her regnes holocaust for gemen zionistisk propaganda […]” Kreiberg har endvidere været med til at oversætte forskellige “hovedværker” inden for benægterbevægelsen, bl.a. en afhandling af den franske revisionist Robert Faurisson med titlen ”Holocaustrevisionismens betydning og fremtid”.

Flittig læserbrevsskribent og debattør

Kreiberg er en flittig læserbrevsskribent og har fået trykt adskillige læserbreve og indlæg i bl.a. B.T., Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. I mange af sine indlæg udtrykker Kreiberg fremmedfjendske holdninger, bl.a. siger han om adoption i 2003: ”Jeg synes, at Dansk Folkepartis forslag om at gøre adoption af udenlandske børn billigere og kunstig befrugtning dyrere er ualmindeligt dumt. Jeg mener derimod, at man helt skulle forbyde adoption af udenlandske børn og gøre al kunstig befrugtning gratis. Det samme gælder ægdonation. Vi har brug for mange etniske danske børn, hvis vi skal føre det danske samfund videre som et af verdens bedste.”

Kreiberg har derudover en blog, han kalder Illusionsknuseren, hvor han også beskæftiger sig med racer, racisme og nazisme. I 2009 skriver han fx i en kommentar til et andet blogindlæg: ”Jeg er derimod konsekvent modstander af nutidens masseindvandring og det multietniske samfund. Da nazismen flittigt bliver brugt som skræmmebillede i propagandaen for disse to fænomener, ser jeg det som min opgave at gøre nazismen ubrugelig til dette formål. Det gør jeg ved at gennemhulle de myter om Nazityskland, som blev skabt af den allierede krigstidspropaganda og videreudviklet af efterkrigstidens politisk korrekte antiracisme.

Patriot.dk – Danmarks første “patriotiske” hjemmeside

Patriot.dk er en dansk webside, der indeholder stærkt nationalistisk og systemkritisk materiale samt Holocaust-benægtende artikler. Siden er bestyret af Ole Kreiberg, som også er en af ankermændene bag Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. Emnerne på siden er først og fremmest systemkritik, ytringsfrihed, ”revisionisme” og raceideologi. Flere tekster går igen på www.patriot.dk og www.holocaust.nu.

Websiden er først og fremmest meget problematiserende i forhold til ”fremmede” (fx muslimer, jøder mv.), men har også en stor database af benægterartikler på både dansk og engelsk. Tidligere var det nationalistiske og racistiske internetmagasin Dronten også en del af hjemmesiden, men det har nu fået sit eget domæne, www.thedodo.info, hvortil der linkes fra patriot.dk’s forside.

Patriot.dk redigeres af Ole Kreiberg, der på forsiden fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i de artikler, der ikke er skrevet eller udvalgt af ham personligt. Herom siges det andetsteds: ”Jeg fralægger mig et hvert ansvar for disse navngivne bidragsyderes udtalelser, samtidig med at jeg håber, at jeg kan være med til at skabe en spændende debat og styrke ytringsfriheden ved at bringe dem.” En stor del af hjemmesidens artikler er dog skrevet af Kreiberg selv, bl.a. ”Betydningen af etnisk forskellighed”, ”Er jeg racist?” og ”En plan til skabelse af et etnisk homogent Danmark” osv.

Hjemmesiden har desuden en stor linksamling, der henviser til andre nationalistiske og systemkritiske hjemmesider, revisionistiske hjemmesider samt politiske partiers hjemmesider.

Erik Haaest

Dansk journalist og forfatter. Han har bl.a. arbejdet for B.T., Se og Hør, Ude og Hjemme og Ugens Rapport. Han har desuden været redaktør for Danske Tidende, der havde tilknytning til Fremskridtspartiet, og har selv stået for udgivelsen af Nationaltidende og Ny Revision. Haaest er en yderst produktiv forfatter – hans forfatterskab rummer mere end 30 titler – og han har bl.a. markeret sig i offentligheden ved bogudgivelser om 2. Verdenskrig, danske frivillige på Østfronten og danske Hipo-folk.
 

 
Midteropslaget i Nationaltidende 1977.
  Haaest om Holocaust”…Min skepsis gælder bl.a. det magiske tal om seks millioner myrdede jøder. Om det sande tal er 100.000 eller 50 millioner, forekommer mig lige ondt. I øvrigt er “Det Magiske Tal” titlen på et dokumentationshæfte fra min hånd. Hæftet kan lånes på bibliotekerne. I det lader jeg også “Holocaust-benægtere” komme til orde.
Læserbrev i Information den 1. august 2007.
 
 
 

Konspirationsteoretiker

Haaest er først og fremmest konspirationsteoretiker, og Holocaust-benægtelse er blot en blandt mange andre konspirationsteorier, han gennem tiden har fremført. Han beskriver bl.a. sig selv som “tabernes skribent” og ser det som sin mission at fortælle de historier, ingen andre vil fortælle, fordi de er “for politisk betændte.” 
 

Haaests Holocaust-benægtelse

I 1977 udgav Haaest en udgave af sit skrift Nationaltidende, hvor man på midteropslaget kunne se overskrifterne ”Der eksisterede ingen gaskamre i Hitlers kz-lejre”, og “Anne Franks dagbog er løgn og svindel”. Desuden har han udgivet tekst-samlingen ”Det magiske tal”, som dels består af tekst skrevet af Haaest selv, en oversættelse og kommentering af Richard Harwoods Did Six Million Really Die? (Harwood fremhæves i øvrigt som en anerkendt historiker) og tekstuddrag fra udvalgte personers syn på jøder, herunder Hitler og Luther. Hæftet indeholder overskrifter som ”Hvad er det med disse jøder?”. 
 

Krisen omkring fondsmidlerne

20 år senere modtog Haaest i alt 200.000 i statsstøtte af Kunstrådets Litteraturudvalg til de to første bind i en planlagt trilogi om danske Hipofolk, bøgerne Hipofolk og Anna – Hipochefens enke . En artikel i Information 18. juli 2007, der gjorde opmærksom på, at Haaest tidligere havde sået tvivl om rigtigheden af Holocaust og Anne Franks dagbøger, udløste stor debat om Kunstrådets Litteraturudvalgs vurdering og kritik af Haaests forfatterskab. Samtidig opfordrede Wiensenthal-centeret den daværende statsminister Anders Fogh til at trække legatet tilbage, hvilket dog ikke kom på tale. Haaest svarede igen på kritikken ved at forsvare sine artikler og gentage sin påstand om, at Anne Franks dagbog var et falskneri. 

Efterfølgende fik Erik Haaest afslag på sin ansøgning om endnu et arbejdslegat til tredje og sidste del af trilogien om Hipo-folk i Danmark, og forlaget Documentas, der havde udgivet de første to bøger, nægtede at udgive den tredje, der skulle have omhandlet Jørgen Lorenzen.

 

Daniel Carlsen

Daniel Carlsen er en ung, dansk nynazist, der i løbet af 2008 og 2009 blev voldsomt eksponeret i medierne herhjemme, bl.a. er han blevet kaldt “frontfigur” for Dansk Nationalsocialistisk Bevægelse (DNSB). Der er blevet lavet flere portrætter af ham, bl.a. i B.T., Nyhedsavisen, MetroXpress og Søndagsavisen, og han er blevet interviewet til DR-update, SKUM-tv og regionale tv-stationer, og hans forældre er blevet interviewet om hans nazistiske tilbøjeligheder i DR’s Aftenshowet.

Medieeksponeringen og taletiden til Carlsen skyldes formodentlig hans vilje til offentligt at ytre sig kontroversielt, aggressivt og racistisk – herunder benægte Holocaust – men nok især, at han som blot 16-årig meldte sig ind i DNSB. Han er en del af Århus’ racistiske og voldelige grupper på den yderste højrefløj, der omfatter bl.a. grupperne ”Eliten” og ”Vederfølner”, og er medlem af hooligangruppen White Pride (der støtter fodboldholdet AGF). Selvom han tidligere har udtalt, at han tager afstand fra vold som politisk kampmiddel, er han både blevet anholdt for overfald, gadeuorden og hærværk.

Benægtelse af Holocaust

Flere af Carlsens udtalelser benægter Holocaust, f.eks. siger han 16. maj 2008 til avisen Urban, at ”folk tænker fjendsk og hadsk om nationalsocialismen, fordi det eneste, de kender til den, er historien om udryddelse af seks mio. jøder – og den udlægning af Holocaust tror jeg ikke på. Jeg ser Hitler som en stor mand, der har grundlagt det, jeg tror på, men folk har problemer med ham på grund af kommunisternes og amerikanernes propaganda siden 2. Verdenskrig. Det er et kæmpe problem, at folk tror på den demokratiske propaganda.” Dagen før, 15. maj 2008, siger han til Nyhedsavisen: ”Selvfølgelig var der jøder, der døde, fordi der var krig. Men den systematiske udryddelse med gaskamrene tror jeg ikke på,” siger han og fortsætter: ”Hvis de [jøderne/historikerne, red.] siger, at halvanden million jøder blev slået ihjel her, så vil jeg gerne se dokumentation for det.”

Turen til Auschwitz

Formodentlig for at komme med et slags modspil til Carlsens Holocaust-benægtende udsagn sendte Nyhedsavisen i 2008 Carlsen og en overlevende fra Auschwitz-Birkenau, den 84-årige Zygmunt Gross, til Auschwitz-museet. Dagen før afrejsen lavede avisen et videointerview med Carlsen, hvor han fortalte om sine holdninger.

Under besøget i lejren nægtede Carlsen at give hånd til Gross og valgte konsekvent at afvise Gross’ oplevelser, ud fra en betragtning om, at hvis Gross ikke direkte havde overværet gasning og ligafbrændinger, kunne han ikke være 100 procent sikker på, at det var sket. Carlsen optog selv mødet på video, gav optagelsen titlen ”Zygmunt Gross – en overlevende som ikke kan huske” og lagde videoen på nettet.

”Mit

første

jødedrab…”

Medieeksponeringen af Daniel Carlsen er efterfølgende stilnet en smule af, men hans navn nævnes ofte i medierne i forbindelse med DNSB-aktioner og slagsmål mellem højrefløjs- og venstrefløjsaktivister i Århus, måske i lige dele forundring og fascination af, at så ungt et menneske kan være så overbevist om og så kompromisløst udtrykker sine kontroversielle, politiske holdninger. Således skrev han – selvom han efterfølgende har sagt, at det var skrevet ”for sjov og i dyb ironi” – på DNSB’s forum i marts 2008: ”Jeg har gjort meget. Mit første jødedrab har jeg dog endnu til gode”. 

Daniel Carlsen

Daniel Carlsen er en ung, dansk nynazist, der i løbet af 2008 og 2009 blev voldsomt eksponeret i medierne herhjemme, bl.a. er han blevet kaldt “frontfigur” for Dansk Nationalsocialistisk Bevægelse (DNSB). Der er blevet lavet flere portrætter af ham, bl.a. i B.T., Nyhedsavisen, MetroXpress og Søndagsavisen, og han er blevet interviewet til DR-update, SKUM-tv og regionale tv-stationer, og hans forældre er blevet interviewet om hans nazistiske tilbøjeligheder i DR’s Aftenshowet.

Medieeksponeringen og taletiden til Carlsen skyldes formodentlig hans vilje til offentligt at ytre sig kontroversielt, aggressivt og racistisk – herunder benægte Holocaust – men nok især, at han som blot 16-årig meldte sig ind i DNSB. Han er en del af Århus’ racistiske og voldelige grupper på den yderste højrefløj, der omfatter bl.a. grupperne ”Eliten” og ”Vederfølner”, og er medlem af hooligangruppen White Pride (der støtter fodboldholdet AGF). Selvom han tidligere har udtalt, at han tager afstand fra vold som politisk kampmiddel, er han både blevet anholdt for overfald, gadeuorden og hærværk.

Benægtelse af Holocaust

Flere af Carlsens udtalelser benægter Holocaust, f.eks. siger han 16. maj 2008 til avisen Urban, at ”folk tænker fjendsk og hadsk om nationalsocialismen, fordi det eneste, de kender til den, er historien om udryddelse af seks mio. jøder – og den udlægning af Holocaust tror jeg ikke på. Jeg ser Hitler som en stor mand, der har grundlagt det, jeg tror på, men folk har problemer med ham på grund af kommunisternes og amerikanernes propaganda siden 2. Verdenskrig. Det er et kæmpe problem, at folk tror på den demokratiske propaganda.” Dagen før, 15. maj 2008, siger han til Nyhedsavisen: ”Selvfølgelig var der jøder, der døde, fordi der var krig. Men den systematiske udryddelse med gaskamrene tror jeg ikke på,” siger han og fortsætter: ”Hvis de [jøderne/historikerne, red.] siger, at halvanden million jøder blev slået ihjel her, så vil jeg gerne se dokumentation for det.”

Turen til Auschwitz

Formodentlig for at komme med et slags modspil til Carlsens Holocaust-benægtende udsagn sendte Nyhedsavisen i 2008 Carlsen og en overlevende fra Auschwitz-Birkenau, den 84-årige Zygmunt Gross, til Auschwitz-museet. Dagen før afrejsen lavede avisen et videointerview med Carlsen, hvor han fortalte om sine holdninger.

Under besøget i lejren nægtede Carlsen at give hånd til Gross og valgte konsekvent at afvise Gross’ oplevelser, ud fra en betragtning om, at hvis Gross ikke direkte havde overværet gasning og ligafbrændinger, kunne han ikke være 100 procent sikker på, at det var sket. Carlsen optog selv mødet på video, gav optagelsen titlen ”Zygmunt Gross – en overlevende som ikke kan huske” og lagde videoen på nettet.

”Mit

første

jødedrab…”

Medieeksponeringen af Daniel Carlsen er efterfølgende stilnet en smule af, men hans navn nævnes ofte i medierne i forbindelse med DNSB-aktioner og slagsmål mellem højrefløjs- og venstrefløjsaktivister i Århus, måske i lige dele forundring og fascination af, at så ungt et menneske kan være så overbevist om og så kompromisløst udtrykker sine kontroversielle, politiske holdninger. Således skrev han – selvom han efterfølgende har sagt, at det var skrevet ”for sjov og i dyb ironi” – på DNSB’s forum i marts 2008: ”Jeg har gjort meget. Mit første jødedrab har jeg dog endnu til gode”.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: